Εἰ δὴ ταῦτα ὀρθῶς λέγεται, λύοιντο ἂν ἤδη αἱ ἀπορίαι
ILC-CNR 2012
Available works
Res Gestae Web Application v.Marion Lamé (Digital Epigraphy), Federico Boschetti (Digital Philology), Angelo Mario Del Grosso (Computer Engineer)